Advertisement

Det er tidvis kø, kork og kaos ved Bygdølokket og Sjølystlokket på E18 i Oslo. Og det blir nok litt verre før det blir bedre igjen.

Hver dag kjører om lag 78.000 kjøretøy gjennom de to tunnel-lokkene på en av Norges mest trafikkerte veier inn og ut av Oslos vestside.

Trafikkomleggingen skjer som en følge av et omfattende oppgraderingsarbeider, som pågår døgnkontinuerlig.

Flinke sjåfører

– Alle som ferdes i området og gjennom anleggsområdet har merket trafikkomleggingen godt. Men det går faktiske bedre enn forventet. Bilistene er flinke til å ta hensyn, følge skilting og tilpasse farten etter forholdene, oppsummerer byggeleder Øyvind Sæther etter to uker med trafikkomlegging.

Rehabiliteringsarbeidene pågår arbeidet døgn rundt for å gjøre ulempene for trafikanter, andre reisende og naboer så få og korte som mulig.

Riktignok sliter prosjektet med privatbiler som på tross av forbud-skilting bruker pårampen fra Skøyen opp på E18 inngående. Denne er åpen kun for busser, men snart kommer en egen bussbom som skal løse dette.

Litt verre først

Selv om det meste går som planlagt frykter Øyvind Sæther at det blir litt verre før det blir bedre igjen.

– Snart – kanskje allerede denne uka – tar pendletrafikken seg opp igjen. Sammen med økt næringstransport regner vi med at dette betyr økt trafikk på morgen og ettermiddag. Det vil trolig bety lengre køer i de tradisjonelle rushtidene, sier byggelederen.

Men Vegvesenet håper at åpninger av flere kjørefelt skal hjelpe på etter hvert.

– Går alt etter planen så åpner vi ett ekstra kjørefelt i vestgående retning tidlig i august. Trolig rundt månedsskiftet åpner vi også ett ekstra i østgående, slik at begge retninger har trafikk i to kjørefelt. Det betyr en økning i kapasitet og bedret fremkommelighet til tross for fortsatt innsnevringer og nedsatt hastighet gjennom anleggsområdet, sier Øyvind Sæther i Vegvesenet.

Statens vegvesen oppfordrer alle som bruker strekningen og som kan å la bilen stå og heller reise kollektivt, sykle eller gå – om mulig. Må du kjøre, er skiltet omkjøring via Ring 3 fornuftig.