I dag markerer NVE og Gjerdrum kommune at områdene hvor det tragiske kvikkleiereskredet gikk i desember 2020, nå er ferdig sikret og trygt for fremtidig bruk. Olje- og energiminister Terje Aasland, ordfører Anders Østensen og vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund er blant de som deltar på markeringen i skredområdet.

– Etter flere års intens innsats er det nå godt å kunne si at området her i Gjerdrum er trygt for fremtidig bruk. Selv om dette er en dag hvor vi markerer arbeidet som er gjort og det som ligger foran oss, går våre tanker fortsatt til de som ble rammet av det tragiske skredet, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund. 

I kjølvannet av redningsaksjonen ble det iverksatt omfattende sikrings- og gjenoppbyggingsarbeid i skredområdet. Sikring av den lange og bratte skredkanten, gjenåpning av bekker og elver og sikring av leirmassene i skredgropa har vært avgjørende for å gjøre området trygt igjen. Det gjenstår noen mindre anleggsarbeider for å klargjøre for planlagt etterbruk av området. 

– Vi i NVE vil takke alle som har bidratt i sikringsarbeidet i Gjerdrum. Det inkluderer lokalsamfunnet, samarbeidspartnere, og våre dyktige og dedikerte kollegaer i NVE som har jobbet utrettelig for å gjøre dette området trygt igjen. En spesiell takk går til Gjerdrum kommune, som vi har samarbeidet tett og godt med, fortsetter Lund.  

– På vegne av Gjerdrum kommune vil jeg rette en stor takk til NVE for at vi i dag kan markere at et omfattende og grundig sikringsarbeid i skredområdet har nådd en viktig milepæl, sier ordfører i Gjerdrum kommune Anders Østensen. Tragedien som rammet bygda vår vil fortsette å prege oss, men nå som området er sikret kan vi glede oss over at vi gradvis kan ta det i bruk til gode og meningsfulle formål. 

 – Vi må ta lærdom av det som skjedde i Gjerdrum. Regjeringen jobber nå med en bred gjennomgang av flom- og skredpolitikken. En ny stortingsmelding er viktig for å oppdatere vårt kunnskaps- og beslutningsgrunnlag knyttet til naturfarer. Dette handler om at folk skal kunne føle seg trygge, sier olje- og energiminister Terje Aasland. 

For mer informasjon om hvordan sikringsarbeidet har blitt utført og NVEs innsats i Gjerdrum, besøk våre nettsider. Her finner du blant annet oppdaterte dronebilder, film, fakta om prosjektet og historikk.