Advertisement

Sex med roboter, seksuell helse i fengsel, seksualitetsundervisning for barn, seksuelle rettigheter under press og fremtidens sexologi – den store nordiske sexologi-konferansen arrangeres i Oslo om en måned og har fokus på fremtiden.

Vil det å ha sex med – og til og med føle kjærlighet for – sexdukker og roboter bli vanlig og moralsk akseptert i fremtiden? Hva betyr god seksuell helse for innsatte i fengsel? Og hvorfor må våre barn absolutt lære om seksualitet i skolen? Hvordan står det til med våre seksuelle rettigheter? Om én måned arrangeres NACS, en nordisk sexologi-konferanse i Oslo, og da får vi svar på noen av spørsmålene. 

Sexologer fra hele Norden møtes i Oslo for å diskutere sexologiens framtid i lys av teknologiske nyvinninger, samfunnsnormer i endring og siste nytt innen forskning innen fagfeltet.

Konferansen strekker seg fra torsdag 28. september til søndag 1. oktober, og blir avholdt på OsloMet. Det er rekordmange påmeldte, og fredag, lørdag og søndag er det lagt opp til både sesjoner i plenum og parallellsesjoner. I løpet av konferansen skal det avholdes tett på 60 foredrag. 

I tillegg til at det legges fram helt nye forskningsresultater, så har man for første gang gitt barn og unge en egen bolk i programmet. Videre skal man se nærmere på eldre og seksuell helse, hvordan seksuell helse påvirker innsatte i fengsel, samt utforske hvilke muligheter tekniske nyvinninger kan hjelpe funksjonshemmede med en bedre seksuell helse. 


Konferansen byr på mange spennende forelesere. Dr. Justin Lehmiller er tilknyttet det velkjente Kinsey-instituttet i USA. Han skal blant annet snakk om bruken av VR-teknologi i terapi. Lehmiller har drevet med opplysningsarbeid om seksuell helse i en årrekke, og har stått bak flere forskningsprosjekter om både utroskap, tenningsmønster og til og med dating på Tinder. 

Frans Hoogeveen fra Nederland er en anerkjent forsker og foreleser som var en av de første som så nærmere på eldre og intimitet, spesielt i forbindelse med demens. Han skal forelese 1. oktober, som for øvrig er Verdens eldredag. 

Henrik Skaug Setra fra Norge skal snakke om hvorvidt kjærlighetsroboter kan endre vår forståelse av kjærlighet, og ta oss til et sted hvor mangelfull kjærlighet og en økende forventning om ensidig tilbedelse endrer kjærlighet som et kulturelt fenomen.

Professor i sexologi Elsa Almås legger fram en helt ny oversikt over sexologiutdannelse i verden, og ellers vil de mest fremtredende nordiske sexologene delta med egne foredrag.

Fredag arrangeres også «Den store sexpraten» der man ser på hvordan fremtidens sexologi vil utvikle seg. Lørdag er det satt av en egen time for å se på nylige avdøde Bente Træen sitt bidrag til faget. Den norske sexologen og forskeren var en pioner innen faget. Det blir også en gjennomgang av hvordan det egentlig står til med de seksuelle rettighetene rundt om i verden. Fredag ønsker Oslo kommune de nordiske deltakerne velkommen til en egen resepsjon i Oslo rådhus. 


NACS og Sex og Politikk
Denne pressemeldingen er sendt ut av foreningen Sex og Politikk på vegne av NACS-konferansen. Sex og Politikk er sekretariat for NACS-konferansen, som hvert år arrangeres på omgang i de nordiske landene. I Norge er det Norsk forening for klinisk sexologi som er teknisk arrangør. Sex og Politikk er medieansvarlig for konferansen. Media bes ta kontakt med Sex og Politikk for avtaler, informasjon etc.