Advertisement

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery vil stå for den offisielle åpningen av den nasjonale feiringen Friluftslivets uke, som går fra 2. til 10. september. 

Åpningen finner sted under ukas største arrangement, Friluftslivets dag på Sognsvann, søndag 3. september, klokken 11. 

Friluftslivets dag er en stor aktivitetsdag for hele familien. På åpningsarrangementet for Friluftslivets uke stiller over 20 organisasjoner og aktører med morsomme friluftslivsaktiviteter, og arrangementet på Sognsvann har tidligere hatt opp mot 10 000 besøkende. 

Selve arrangementet varer fra kl. 10-15.30, mens statsråden vil stå for åpningen fra scenen kl. 11. Deretter vil hun besøke ulike stands og organisasjoner og teste ulike friluftslivsaktiviteter. 

Friluftslivets uke har vært markert over hele Norge hvert år siden 1993, og markerer dermed 30-årsjubileum i år.

Bak markeringen står fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv og de 18 store friluftslivsorganisasjonene, som til sammen har over 100 000 frivillige landet over og nær en million medlemskap. 
 

Organisasjonene utjevner forskjeller

De aller fleste i Norge deltar i friluftslivet, men ikke alle er like ofte ute på tur. 

– Målet med uka er å inspirere enda flere til å finne en friluftsaktivitet som passer for akkurat dem, og da særlig de som ikke bruker naturen aktivt i hverdagen. 

Det sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Bente Lier, som understreker at de frivillige friluftslivsorganisasjonene spiller viktig rolle i å utjevne sosiale forskjeller i samfunnet. 

– Barn av foreldre med lavere utdanning har jevnt over lavere deltakelse i aktiviteter, og det gjelder også i friluftslivet. Men ser man kun på aktivitet i regi av friluftslivsorganisasjoner, så er det nettopp disse barna som deltar oftest.

Fakta om Friluftslivets uke 2023:

  • Arrangeres over hele Norge 2. – 10. september 
  • Over tusen turer og aktiviteter finnes på www.friluftslivetsuke.no  
  • Lørdag 2. september inviteres hele Norge til å sove ute under Natt i Naturen 
  • Søndag 3. september markeres både Soppens dag og Kom deg ut-dagen 
  • Onsdag 6.september markeres Turmat fra hele verden-dagen
  • 8.-10. september markeres den nasjonale ryddedugnaden Tur med mening, i samarbeid med Strandryddeuka
  • Paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv og deres 18 medlemsorganisasjoner med rundt 5000 lag og foreninger står bak feiringen 

Nøkkelord