Advertisement

I takt med utviklingen i markedet øker Danske Bank renten på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng.

Banken vil etter endringene fortsatt være konkurransedyktig, og i personmarkedet vil bankens beste rente være Boliglån Ung AKA med en nominell rente på 4,99 prosent.

– Med dagens rentejustering tilpasser vi oss endringen i styringsrenten og markedsituasjonen, sier Marthine Bodd Five, leder for personmarked i Danske Bank Norge.

Nye listepriser for utlån gjelder fra og med 23. august. Eksisterende kunder vil bli varslet om endringen i løpet av de nærmeste dagene og disse vil gjelde fra 24. oktober.

Det er mulighet for variasjoner i renteendringen til enkelte kundegrupper.