Advertisement

Det er påvist små mengder listeria-bakterier i to av Troll Salmon sine røkte lakseprodukter. Mengden er svært lav, men vi velger likevel å trekke produktene fra markedet. Kunder som har kjøpt produktene kan levere dem til butikken der de er kjøpt og få pengene tilbake. Berørte varer er omsatt i enkelte Meny- og Kiwi-butikker. Produktene er fjernet fra butikkhyllene. Produktene det gjelder er: Røkt laks i skiver 250g med lotnr 235 og siste forbruksdag 03.10.23 og Røkt laks i skiver 500g med lotnr 235 og siste forbruksdag 03.10.23