Advertisement

Prior har nå satt QR-kode på eggekartongene for å gjøre det enklere for forbrukere å spore eggene tilbake til hønsehuset. Med det får en gammel tjeneste nytt liv.

Har du noen gang lurt på hva de rosa tallene på PRIOR-eggene betyr? En undersøkelse gjort av Ipsos for PRIOR i 2022 viste at du ikke er alene. Da Prior oppdaget at kun en av fem kjenner den 20 år gamle ordningen besluttet de å gjøre søket mer tilgjengelig på pakken. Nå trykkes det en QR-kode på alle PRIORs eggekartonger slik at du kan finne mer informasjon om hvor egget er produsert.

-For oss i PRIOR er åpenhet og transparens veldig viktig og vi er veldig glade for at forbrukeren nå kan spore egget sitt enda enklere, sier produktgruppesjef, Kjersti Sørby.

-Vi vet at forbrukere i 2023 er nysgjerrige og at de verdsetter å tilegne seg kunnskap om hvor og hvordan maten er produsert.

Nå legger Nortura og PRIOR i større grad til rette for at alle som ønsker kunnskap om matproduksjon og verdikjeden, skal få dette. Åpenhet om produksjon og produksjonsformer viser større grad av åpenhet i verdikjeden. Gjennom sporing av egg ønsker PRIOR og Nortura å bidra til å bygge tillit mellom norsk matproduksjon og forbruker, samt å kunne spre kunnskap om denne.

Nå kan du spore eggene dine!

Løsningen «spor ditt egg» finner man på PRIORs hjemmeside prior.no. Her kan forbruker taste inn produsentnummeret som er stemplet på egget,og dermed få opp informasjon om hvor egget er produsert, hva slags produksjon det er, antall høner, antall egg per dag og antall produserte egg per år i tonn. Man får også vite hvor eggene er pakket.

-Vi er veldig glade for at løsningen nå er enklere tilgjengelig og at det blir smidigere for forbrukeren å spore egget sitt. Til tross for at informasjonstjenesten har ligget tilgjengelig på prior.no i over 20 år, får man nå direkte tilgang til løsningen umiddelbart gjennom QR-koden, avslutter Sørby.