Advertisement

Tross strengere regler, promillegrense og lovpålegg om ansvarsforsikring: Elsparkesykler fortsetter å irritere, forarge og provosere mange, viser ny undersøkelse

1006 personer over hele landet har fått spørsmålet: «Bør elsparkesykler bli totaltforbudt i Norge?». Slik svarte de:

  • Ja: 29 prosent
  • Nei: 49 prosent
  • Usikker: 22 prosent

Den landsrepresentative spørreundersøkelsen er utført av YouGov på oppdrag for forsikringsselskapet If.

– Vi synes det er oppsiktsvekkende at nær én av tre mener at elsparkesykler bør totalforbys. I fjor ble det nemlig innført strengere regler fra samferdselsmyndighetene som skulle gjøre elsparkesykler, både for utleie og i privat eie, sikrere i trafikken, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Blant endringene var innføring av promillegrense, påbud om hjelm for barn under 15 år og lovpålagt plikt om ansvarsforsikring av kjøretøyet.

Krever gatene ryddet

– Gjennom resulatet i undersøkelsen er det åpenbart at det finnes mange som hater elsparkesyklene der ute, selv om de kan være et veldig nyttig og hensiktsmessig fremkomstmiddel. En stor andel vil rett og slett ha bort elsparkesyklene. Fra kommentarfelt på nettsaker i nyhetsmedier og i sosiale medier merker vi at engasjementet er stort. Frontene er svært steile når kjøretøyet diskuteres, sier Clementz.

Resultatene varier lite mellom bosted, alder, kjønn og utdanning.

– Vi er overrasket over at det ikke synes å være noen særlige grupper som peker seg ut som sparkesykkelelskere eller -hatere, sier kommunikasjonssjefen i If.

Uberegnelig joker i trafikken

Forsikringsselskapet tror det kan være tre forhold som påvirker de negative holdningene til elsparkesykkelbruk:

  • Andre trafikanter kan synes at trafikantrollen til elsparkesyklisten er uklar: I ett øyeblikk er elsparkesykkelen midt i gata, i det neste i sykkelfeltet – og plutselig brukes fortauet!

– Elsparkesykkel er et fremkomstmiddel som kan komme seg frem mange steder, og elsparkesyklisten griper mulighetene når de finnes. Dette til irritasjon og overraskelse for fotgjengere, syklister og bilister, sier kommunikasjonssjefen i If.

  • Elsparkesykler gir ikke lyd fra seg, og kan dukke uventet opp bak deg som syklist eller fotgjenger. Dette overraskelsesmomentet er det nok mange som setter liten pris på.

– Det er mulighet for å gi ringesignal også på elsparkesykler, understreker Sigmund Clementz.

  • Elsparkesykler for utleie blir i mange byer og tettsteder satt fra seg «her og der». De hindrer fremkommeligheten for andre som bruker veibane, sykkel- og gangfelt, gågate og fortau. Slike tilfeldig hensatte sykler er ikke bare et problem for blinde og svaksynte, men hindrer fremkommeligheten til alle.

– Noen mener nok også at «villparkeringer» av elsparkesykler forsøpler byrommet også, sier Clementz.

Nyttige faktaressurser