Advertisement

Du definerer selv det geografiske området du ønsker varsler for.

Ekstremværet Hans fører til utfordrende forhold på veiene i Sør-Norge, og situasjonen endrer seg raskt. Flere veier er stengt, eller står i fare for å bli stengt, og det kan være krevende å holde seg oppdatert.

Med appen Vegvesen trafikk på mobilen kan du få du varsel om stengt vei eller andre viktige hendelser på veiene i ditt område. Du får også varsel når en stengt vei åpnes igjen.

Les mer om appen og last den ned her: www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/reiseinformasjon/vegvesen-trafikk/

Du finner «Vegvesen trafikk» i App Store eller Google Play.

Trafikkinformasjon rett i lomma

I appen finner du blant annet alle trafikkmeldinger, reiseplanlegger og livebilder fra webkameraer langs veiene.

Du velger selv hvilket geografisk område du vil ha varslinger for, og du kan filtrere hvilken informasjon du ønsker å se.

For å få varsel for et område tegner du et omriss i kartet for området du ønsker, lagrer og skrur på varsel.

Andre kilder til informasjon om situasjonen på veiene

I tillegg til appen kan du også få informasjon om hendelser på veiene i disse kanalene: