Advertisement

I tilfelle du er rammet av en krise på reise i utlandet vil det være til hjelp både for deg selv og for norske myndigheter at du har registrert reisen din på forhånd. Det gjør du enkelt på reiseregistrering.no eller i appen «Reiseklar»

Av: Jan Terje Sæterbø, sikkerhetsleder i F24 Nordics

Friheten til å reise blir utfordret av krig, terror og økende hyppighet av naturkatastrofer. Ikke bare når du oppsøker konfliktområder, men også når du reiser til trygge områder. Utenriksdepartementet (UD) har en helt avgjørende rolle når norske borgere havner i vanskelige situasjoner i utlandet, men en viktig forutsetning for at de skal kunne bistå, er at de vet hvor du er. På reiseregistrering.no kan du fortelle dem det.

Reiseregistrering.no er et tilbud til reisende om å registrere kontaktopplysninger hos UD. Dersom det skjer en alvorlig hendelse i området du befinner deg, har UD mulighet til å sende deg informasjon på SMS eller e-post. Registrering kan også gjøres via USs egen app “Reiseklar” som finnes for både Apple og Android.

For norske borgere på tur

Oppfordringen fra UD er: Registrer deg uansett hvor du drar: “Vi anbefaler alle reisende og fastboende nordmenn i utlandet om å registrere seg. Vurder alltid reisemål, reisens lengde og formål.”

Legg merke til at UD ikke skiller mellom trygge og utrygge områder. Rådet gjelder uansett hvor du skal reise, og hvem som reiser.

 • Oppgi hvem du reiser sammen med
  I kommentarfeltet kan du oppgi hvor mange personer som reiser sammen
 • Lag og foreninger på tur
  En ekstra trygghet både for reiseledelse, deltakere og de som er hjemme. Tips gjerne de som er ansvarlige for en gruppetur om denne tjenesten.
 • Jobbreiser
  Gjør det til en rutine at alle reiser i virksomheten registreres.

Økt trygghet

Nå er ikke hensikten med denne UDs tjeneste å skremme vannet av folk, men utelukkende en forholdsregel som er smart å ta I TILFELLE noe alvorlig skulle hende der du oppholder deg. Igjen er det viktig å påpeke at trygge områder også kan rammes av uønskede hendelser. Terrorbombing, naturkatastrofer og flystyrter er eksempler på hendelser som ikke aksepterer grensen for trygge områder.

I tilfelle du er rammet av en krise på reise i utlandet vil det være til hjelp både for deg selv og for norske myndigheter at du har registrert reisen din på forhånd. UD vil umiddelbart varsle deg om hendelsen og gi deg råd om hvordan du skal forholde deg. Du gir UD en flying start med sin krisehåndtering, og dine pårørende har mulighet til å få opplysninger om deg og din situasjon selv om du ikke kan nås via tradisjonelle kanaler.

Enkel prosess – via web eller app

Det er enkelt å registrere seg på reiseregistrering.no. Dersom du ikke rekker det før du drar, kan du gjøre det mens du venter på flyplassen, eller når du har kommet fram. Tjenesten er tilgjengelig både fra laptop, nettbrett og mobil. UD har også en egen app som heter “Reiseklar” du kan benytte, noe som gjør registreringen enda enklere.

I appen Reiseklar vil du finne følgende informasjon:

 • Reiseinformasjon: Informasjon om sikkerhetssituasjon, innreise og andre relevante opplysninger for nær 200 land.
 • Reiseråd: Om UD har utstedt reiseråd for et land eller område vil dette være synlig i appen.
 • Reiseregistrering: Du kan velge å registrere reisen din slik at UD kan komme i kontakt med deg og sende deg nyttig og praktisk informasjon dersom det oppstår en krisesituasjon der du befinner deg.
 • Varslinger i appen: Om du aktiverer varslinger og stedtjenester, vil Reiseklar sende deg varsler, for eksempel når det skjer eventuelle hendelser i det landet du befinner deg i.
 • Annen nyttig informasjon: Informasjon som er nyttig å vite når du er på reise, for eksempel hva du må gjøre om du mister passet eller har behov for veiledning og hjelp.

UDs app Reiseklar kan lastes ned fra App Store og Google Play.

Sikker tjeneste

Denne tjenesten er veletablert og eid av norsk UD. Det er ikke en skytjeneste, men et driftssystem med servere i Norge, og som driftes og kontrolleres her. Informasjonen som lagres om deg blir derfor håndtert i henhold til norske lover og regler.

I en krisesituasjon vil UD hente ut informasjonen og bruke den i sitt krisestøtteverktøy. Du må samtykke til dette ved registrering, og opplysningene om deg slettes 30 dager etter reisens slutt.

Forhåndssjekk

Utenriksdepartementet gir offisielle reiseråd når det anses å være grunn til å råde nordmenn fra å reise til et bestemt land, område eller region, eller til å forlate stedet. Du kan sjekke hva som gjelder for destinasjonen du ønsker å reise til på denne siden.

UDs øvrige reiseinformasjon til land Norge har diplomatiske forbindelser med og en oversikt over hvilke tjenester og hvilke typer bistand norske borgere på reise kan forvente av utenrikstjenesten, finner du her: UDs reiseinformasjon.

Jan Terje Sæterbø er sikkerhetsleder i F24 Nordics. Han har vært med på å designe løsninger for digital krisehåndtering helt fra slutten av 1990-tallet og har ledet implementeringen av slike løsninger for en rekke både nasjonale og internasjonale aktører. Han har bakgrunn fra forsvaret og har mange års erfaring fra IT-bransjen både som leder og prosjektleder. Han har en bachelorutdannelse i beredskap og krisehåndtering fra Høgskolen i Innlandet og en master i kriseledelse og beredskap fra Nord Universitet.