Advertisement

-Her er det gode sjanser hvis du trenger ny jobb, forteller jobbanalytiker.

Tidligere i sommer viste tall fra FINN jobb at det også i andre kvartal i år (april til og med juni) var en nedgang i antall utlyste stillinger i arbeidsmarkedet. Antall stillinger falt med 18 prosent mot andre kvartal 2022, og dette var da tredje kvartal på rad hvor volumet av utlyste stillinger faller.

Ifølge Christopher Ringvold, jobbanalytiker og leder på FINN jobb, viser utviklingen en markant endring i etterspørselen etter arbeidskraft. 

– Dette er et klart tegn på at økonomien kjøles ned, sier Ringvold. 

Likevel er det ikke «helsvart» i det norske arbeidsmarkedet. 

– Til tross for et betydelig fall hittil i år, er det fortsatt solid etterspørsel etter arbeidskraft,  forteller jobbanalytikeren.

null

Jobbanalytiker og leder i FINN jobb, Christopher Ringvold.

Ifølge Ringvold legger er det særlig fem stillingskategorier som utpeker seg hvis man går inn på FINN jobb for å søke nå:

– Helsepersonell og ingeniører er blant yrkene vi ser er mest etterspurt i form av stillingsutlysninger på FINN jobb akkurat nå. I disse kategoriene ser vi at det fortsatt er høy etterspørsel , så hvis du har relevant erfaring eller kompetanse, er det gode muligheter for å sikre seg en jobb.

Her er topp mest 5 etterspurte yrker og stillinger akkurat nå:

1. Helsepersonell

Disse funksjonene er mest utlyst innenfor “helsepersonell”: 

1. Vernepleier/ miljøterapeut

2. Helsefagarbeider/ hjelpepleier

3. Psykolog

2. Ingeniør

Disse fagområdene har flest stillingsutlysninger innenfor “ingeniør”:  

1. Elektroingeniør

2. Automasjon og instrument

3. Bygge- og anleggsteknikk

3. Sykepleier

De tre områdene med høyest etterspørsel nå er: 

1. Eldreomsorg

2. Psykiatri

3. Intensiv

4. Ledelse

De tre bransjene med aller størst behov er:

1. Offentlig administrasjon

2. Bygg og anlegg

3. Helse og omsorg

5. Rådgivning

De tre bransjene med aller størst behov er:

1. Konsulent og rådgivning

2. Offentlig administrasjon

3. Bygg og anlegg