Advertisement

BIltrafikken i august droppet 2,1 prosent på grunn av uværet Hans og oppfordring om hjemmekontor.

Bompenger finansierer fremtidens trafikkløsninger i Stor-Oslo. Årlig betaler bilistene om lag 4 milliarder kroner i bompenger til Fjellinjen. Bompengene som betales inn går tilbake til innbyggerne i form av finansiering av prosjekter i Oslopakke 3 og omfatter kollektiv, gang- og sykkelveitiltak.

I august ble det registrert 34,5 millioner passeringer i Fjellinjens bomstasjoner. Det er en nedgang på 2,1 prosent mot samme måned i fjor. Uværet «Hans» hvor folk i Oslo ble oppfordret til å ta hjemmekontor var utslagsgivende for den totale nedgangen.

– 7. og 8. august da uværet «Hans» herjet som verst, så vi en trafikknedgang på 9 prosent mot de andre mandagene og tirsdagene i august. En samlet nedgang på over 200 000 passeringer de to dagene gjør store utslag på trafikkstatistikken, sier Stian Strøm Arnesen, Fjellinjens analyseansvarlig.

Ny elbilrekord i Oslo

I august var det ny rekord med andel elbiler på veiene i Oslo. Inkluderer man elvarebiler opptil 3,5 tonn var elbilandelen hele 38,2 prosent. Det er en økning på 6,3 prosentpoeng mot august i fjor.

– Aldri før har det vært målt så mange elbiler på veiene i Oslo. Dette underbygges også av tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken hvor 83,5 prosent av alle nye biler var et nullutslippskjøretøy i august. I år er det blitt solgt 62 prosent flere elvarebiler enn i fjor, påpeker Stian Strøm Arnesen.

Liten bilBomringen i OsloEndring siden aug. 2022
(i prosentpoeng)
Diesel30,3 %– 2,9
Bensin25,4 %– 1,7
Elbil35,6 %+ 5,6
El-varebil2,5 %+ 0,7
Totalt93,9 %+ 1,7
Stor bilBomringen i OsloEndring siden aug. 2022
(i prosentpoeng)
Euro 50,4 %– 0,5
Euro 64,8 %– 1,7
Nullutslipp0,6 %+ 0,2
Gass0,3 %+ 0,3
Totalt6,1 %– 1,7

Emner

Regions


Om Fjellinjen


Fra finansiering av Festningstunnelen til Fornebubanen. Fjellinjen har tatt inn og forvaltet mer enn 50 milliarder kroner. Pengene finansierer fremtidens trafikkløsninger i Stor-Oslo.

Fjellinjen registrerer omkring 32 millioner passeringer i måneden og har ansvaret for drift og utvikling av utstyr og programvare i 83 bomstasjoner i og rundt Oslo.

I 2021 gikk cirka 3,4 milliarder til prosjekter i Oslopakke 3 som omfatter kollektivtransport og vei- og sykkelveier.

Siden starten har bompenger bidratt til å gjøre Rådhusplassen i Oslo bilfri og flyttet trafikken i Bjørvika i tunnel under bakken som har skapt en helt ny bydel.

Fjellinjen har finansiert en storstilt kollektivsatsing som omfatter blant annet utbygging av T-baneringen. Bompenger har også finansiert nye T-banevogner og trikker, samt flere nye bussterminaler og kollektivknutepunkt i Oslo og Viken.

I årene som kommer skal midler fra Fjellinjen blant annet bidra til å bygge Fornebubanen og nytt signalsystem for T-banen.

Fjellinjen har ca. 30 ansatte og holder til i Schweigaards gate 16 i Oslo sentrum.

Fjellinjen eies av Oslo kommune (60 prosent) og Viken fylkeskommune (40 prosent).