Advertisement

Onsdag 31. mai går fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende ut. En knapp uke før fristen har over 172 000 enkeltpersonforetak levert skattemeldingen. Det er litt færre enn på samme tidspunkt i fjor.

– Vi forventer at mange vil levere den siste uken frem mot fristen, sier Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten.

Tallene viser at 172 279 enkeltpersonforetak har levert skattemeldingen så langt i år, mot 181 480 på samme tid i fjor. Antall selskaper som har levert skattemeldingen er nokså likt som i fjor.

Gjengedal advarer spesielt en gruppe næringsdrivende mot å gjøre en vanlig feil når det gjelder innlevering:

– Alle som har mottatt skattemeldingen for næringsdrivende må levere elektronisk innen fristen. Det gjelder selv om du ikke har endringer, ikke har hatt noen aktivitet i året som gikk eller om du har lagt ned virksomheten din, forteller Gjengedal.

Ny skattemelding for svært mange

Alle med enkeltpersonforetak fikk en ny skattemelding i 2022, og kunne selv velge om de skulle bruke den nye løsningen. I likhet med skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister, er alle skjemaer fjernet og erstattet med temaområder. I år må alle som driver et enkeltpersonforetak levere den nye skattemeldingen, for inntektsåret 2022.

– Den nye skattemeldingen skal redusere tidsbruken og heve kvaliteten på innsendte opplysninger, forteller Marta Johanne Gjengedal.

Inntil nå har det vært slik at de næringsdrivende sender inn skattemelding, næringsoppgave og vedleggsskjemaer. Ved innsending av skattemeldingen har næringsdrivende forholdt seg til opp mot 60 skjemaer med over 7 000 felt og de har selv måttet ha oversikt og vite hva som gjelder for dem.

Regnskapsførere og revisorer kan få utsettelse

Regnskapsførere, revisorer og rådgivere kan i 2023 søke om 30 dagers utsettelse for levering av skattemeldingen for inntektsåret 2022 på vegne av alle sine klienter.

Denne gruppen kan i utgangspunktet søke om utsettelse for inntil 10 prosent av klientmassen. Skatteetaten har etter innspill fra bransjen kommet frem til at det i år, med innføring av nye løsninger i stor skala, er hensiktsmessig at regnskapsførere, revisorer og rådgivere som har behov for utsatt frist, kan søke om dette for alle sine klienter.

Fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende er 31. mai. Du må søke utsettelse før fristen går ut. Ved utsettelse blir innleveringsfristen 30. juni.

Neste år må alle levere den nye skattemeldingen

I år er siste året selskaper kan velge om de vil sende inn den nye skattemeldingen, eller bruke skjemaene i Altinn.

I 2024, for inntektsåret 2023, må alle som driver selskap levere den nye skattemeldingen. Den må leveres gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Det vil ikke lenger være mulig å bruke skjemaene i Altinn.

– Vi anbefaler at du som driver et selskap allerede nå undersøker med din leverandør av regnskaps- eller årsoppgjørssystem om de støtter innsending av ny skattemelding, sier Marta Johanne Gjengedal.

Hvis det er en regnskapsfører, revisor eller rådgiver som leverer skattemeldingen din for deg, kan du ta kontakt med dem om endringen.

– Dersom du ikke bruker et regnskaps- eller årsoppgjørssystem i dag, anbefaler vi at du finner en leverandør som passer for deg og dine behov allerede nå, oppfordrer Gjengedal.

Veiledning på skatteetaten.no

På skatteetaten.no finner du mye informasjon og nyttige verktøy. Hvis du ikke finner det du trenger der, kan du få veiledning på chat, telefon, eller på Skatteetatens Facebook-side, Skatten min bedrift. Der kan du få svar på spørsmål om skattemeldingen din, se hva andre lurer på og finne gode råd.

Skatteetaten har laget en podkast og enkle veiledningsvideoer om hvordan du leverer skattemeldingen for næringsdrivende. De finner du på skatteetaten.no/skattemeldingbedrift

Slik leverer du skattemeldingen

Fristen for å levere skattemelding for næringsdrivende er hvert år 31. mai.

Slik gjør du det: