Advertisement

Det finnes kommersielle aktører som gjennom nettsider tilbyr tjenesten å melde flytting. Skatteetaten erfarer at du ikke alltid kan stole på at disse melder adressen videre til Folkeregisteret.

– Den beste og billigste måten å melde flytting på, er å bruke offentlige nettsider, som skatteetaten.no, sier Roar Sellevoll, avdelingsdirektør i Skatteetaten. – Da melder du gratis og direkte til oss.

Skatteetaten har i løpet av 2023 fått flere henvendelser fra personer som tror de har meldt flytting i Folkeregisteret, men som faktisk ikke har gjort det.

– I løpet av våren og sommeren har vi mottatt henvendelser fra personer som tror de har meldt flytting, men som har brukt nettsider som ikke nødvendigvis sørger for at Folkeregisteret blir oppdatert, sier Roar Sellevoll.

Du plikter å melde flytting til Folkeregisteret, og den beste måten å gjøre det på er ved å melde fra på skatteetaten.no. Flyttemeldingen må du sende tidligst 31 dager før og senest 8 dager etter du har flyttet.

– Ikke alle vet at det er gratis å melde flytting til Folkeregisteret og at dette kan gjøres direkte til oss, forteller Roar Sellevoll.

Du kan enkelt melde flytting digitalt via våre nettsider Flytte i Norge – Skatteetaten.  

Andre instanser bruker opplysningene

Sellevoll understreker at det er viktig å melde flytting til Folkeregisteret fordi mange offentlige og private aktører henter opplysninger fra Folkeregisteret, for eksempel kommunene, helsevesenet og banker.

– Din folkeregistrerte adresse har blant annet betydning for hvilke kommunale tjenester du får og hvor du stemmer ved kommunevalg, sier Sellevoll.

For mange vil melding om flytting bli behandlet automatisk i systemet og den nye adressen registreres umiddelbart. For noen må søknaden behandles manuelt, og da vil det ta noe lenger tid.

Endre postadresse?

Hvis du ønsker å få posten tilsendt til en annen adresse enn der du bor, skal du ikke melde flytting, men registrere en postadresse. Dette kan gjøres enkelt på skatteetaten.noLegge til eller endre postadresse – Skatteetaten, og gjelder også for de som bor i utlandet.

Du kan også melde adresseendring til Folkeregisteret og Posten samtidig på posten.no.

Fakta om Folkeregisteret

Folkeregisteret registrerer opplysninger om blant annet:

 • fødsler, navnevalg, farskap og foreldreansvar
 • flytting
 • endringer i sivilstand
 • dødsfall
 • navneendringer
 • statsborgerskap

Hvem bruker opplysningene fra Folkeregisteret?

 • Skattemyndighetene
 • Valgmyndighetene
 • Andre offentlige myndigheter, for eksempel NAV, Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE), Forsvaret, Lånekassen, Statens vegvesen, politi, brannvesen og ambulanse
 • Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Banker og forsikringsselskaper
 • Ulike arbeidsgivere
 • Forskere
 • Private organisasjoner og personer