Advertisement

De siste åtte årene har det vært en dobling av alle former for seksuelle krenkelser blant barn og unge, samtidig halverer myndighetene støtten til viktige aktører som jobber forebyggende blant norske barn og unge.

Under Arendalsuka denne uken presenterte ungdomsforskerne hos NOVA ved OsloMet ferske funn fra deres UngVold-rapport, «Vold og overgrep blant barn og unge: omfang og utviklingstrekk fra 2007-2023».

Funnene viser en foruroligende utvikling blant våre barn og unge. Det har vært en tilnærmet dobling av alle former for seksuelle krenkelser siden undersøkelsene i 2015 og 2007.

Av de spurte rapporterer hele 45% av jentene og 16% av guttene at de har vært utsatt for minst en seksuell krenkelse. Blant særlig utsatte grupper nevnes «jenter», en gruppe som tross alt utgjør halvparten av elevmassen i norsk skole.  

«Tallene fra UngVold-rapporten må tas på alvor, og vi trenger konkrete tiltak fra politikerne nå,» insisterer seniorrådgiver i Sex og Politikk, Vilde Senje.

Drastiske kutt i finansiering

«Seksualitetsundervisning ansees av mange som et sentralt virkemiddel og ha en forebyggende effekt. Likevel ser vi at alle tilbudene som skal ivareta utsatte barn og unges seksuelle helse fikk redusert eller mistet finansiering i statsbudsjettet for 2023, en utvikling som vil ha store konsekvenser for allerede utsatte barn og unge,» framholder Senje.

Internasjonalt er Norge et foregangsland på seksualitetsundervisning. I juni i år ble det annonsert av det inngås en treåring avtale med UNESCO på 480 millioner, der 195 millioner er øremerket seksualitetsundervisning. Dette er veldig bra, men desto mer overraskende at vi nasjonalt ser vi ut til å gå i motsatt retning. Etablerte og erfarne aktører som Medisinernes Seksualopplysning (MSO) og Sex og Politikk fikk halvert sine tilskudd til seksualitetsundervisning fra Helsedirektoratets seksuell helse pott i 2023.

Urovekkende resultater

Forskere fra NOVA forklarer at det kan være ulike grunner til at vi ser denne økningen nå. På den ene siden kan det skyldes økt bevissthet som leder til rapporteringsvilje, på den andre kan det skyldes en faktisk dobling. Forskerne antar at det er en kombinasjon.

Uavhengig av grunnene er det urovekkende resultater. Bak det overordnede begrepet «seksuelle krenkelser» ser vi for eksempel at hele 10% av de spurte jentene og 2% av guttene har fått fingre eller objekter i vagina eller anus mot deres vilje, samt at 12% av jentene og 2% av guttene har opplevd at noen har forsøkt å true eller tvinge dem til samleie eller analsex. For altfor mange vil det første møtet med seksuallivet være et overgrep, og det kan vi ikke som samfunn godta,» slår Senje fast.

«Fjorårets UngData-undersøkelse indikerte at vi var på vei i feil retning, der rapporterte 12% av de spurte jentene og 3% av guttene at de hadde blitt tvunget eller presset til seksuelle handlinger. Dette burde ha vært en tydelig indikasjon om at det kreves finansiering til og et nasjonalt løft av helhetlig seksualitetsundervisning i norsk skole,» mener Senje.

«Men politikerne fulgte ikke med i timen. Nå håper vi at de våkner, og at vi får se at landets folkevalgte tar Norges barn og unge på alvor denne gangen,» kommenterer Vilde Senje.