Advertisement

Store internasjonale kunstnernavn og den andre utgaven av New Visions, triennalen for fotografi og nye medier. I 2023 blir det flotte opplevelser for alle på Henie Onstad Kunstsenter.

– Vi gleder oss enormt til kunst- og musikkåret 2023 på Henie Onstad. Utstillingen Henie Onstad innleder året med – Chagall – Verden i opprør – er mer aktuell enn noensinne. Samtidig tar vi for oss den høyaktuelle politiske situasjonen i dagens Øst-Europa, Midtøsten, Nord-Afrika og Sentral-Asia i den andre utgaven av Henie Onstads triennale for fotografi og nye medier New Visions. I samarbeid med Tate Modern, viser Henie Onstad den verdenskjente polske tekstilkunstneren Magdalena Abakanowicz. Samtidig presenteres den norske kunstneren Per Barclay, sier direktør for samling og utstilling / sjefskurator på Henie Onstad, Caroline Ugelstad.

Les på Sporten: Liverpool bekymrer seg over formen til Bellingham

– Programmet er relevant og synliggjør hvordan kunsten kan treffe samtiden, sier Ugelstad. 

Utstillingsprogrammet i 2023  

Marc Chagall
Verden i opprør 
17. mars – 18. juni
Utstillingen kaster lys over en så langt lite kjent side av Marc Chagalls (1887-1985) virksomhet: hans verk fra 1930- og 1940-tallet, der kunstnerens fargerike palett blir mørkere. Livet og arbeidet til den jødiske maleren ble dypt påvirket av nasjonalsosialismens kunstpolitikk og Holocaust. På begynnelsen av 1930-tallet undersøkte arbeidet hans den stadig mer aggressive antisemittismen i Europa, og han emigrerte til slutt til USA i 1941. I løpet av disse årene berører kunstverkene hans sentrale og aktuelle temaer som identitet, hjemland og eksil.     

Utstillingen presenterer ca. 50 verk, inkludert kostymer fra balletten Aleko, og er et samarbeid med Schirn Kunsthalle, Frankfurt. Utstillingen følges av en katalog med nyskrevne tekster, og er kuratert av Ilka Voermann og Henie Onstads Caroline Ugelstad. 

New Visions
The Henie Onstad Triennale for Photography and New Media
14. april – 17. september
Henie Onstad presenterer den andre utgaven av New Visions. The Henie Onstad Triennial for Photography and New Media. Her tas pulsen på eksperimentelle praksiser innenfor fotografi og mediekunst. I triennalens andre utgave rettes oppmerksomheten mot kunstnere og praksiser med tilknytning til Øst-Europa, Midtøsten, Nord-Afrika og Sentral-Asia. Triennalen inkluderer syv nye bestillingsverk som presenteres for første gang, i tillegg til skulptur, tekstil, storskala veggarbeider og videoinstallasjoner. Sentrale temaer er energiproduksjon og -distribusjon, utvinning av natur- og menneskeskapte ressurser og økologiske, sosiale og politiske konsekvenser av disse praksisene.   

Kunstnere i utstillingen: Almagul Menlibayeva, Anna Ehrenstein, Anna Engelhardt and Mark Cinkevich, Basim Magdy, Dilyara Kaipova, Emilija Skarnulyte, Farah Al Qasimi, Giorgi Gago Gagoshidze and Tekla Aslanishvili, Haig Aivazian, Istvan Virag, Ketuta Alexi-Meskhishvili, Köken Ergun, Kristina Õllek, Lesia Vasylchenko, Marat Dilman, Monira Al Qadiri, Myriam Boulos, Neïl Beloufa, Seif Kousmate. 

Utstillingen kurateres av Henie Onstads Susanne Østbye Sæther og co-kuratorene Reem Shadid og Inga Lãce. Utstillingen følges av en katalog med nyskrevne tekster, og det vil også vises et screeningprogram. 

Les på F7: Mariah Careys vanskelige barndom gjorde at hun ble forelsket i julen

Per Barclay 
Vortex   
18. august – TBA   
Den norske kunstneren Per Barclay (f. 1955) presenteres i en soloutstilling. Barclay arbeider med foto, skulptur og installasjon og med diverse materialer, som stein, stål, aluminium, glass, vann og spillolje. Utstillingen presenterer representative verk av kunstneren fra flere perioder i hans 40-årig kunstneriske karriere. Utstillingen viser verk som kontekstualiserer Per Barclay innenfor kunstnerbevegelsen Arte Povera, samt verk som har påvirket arbeidet til flere generasjoner norske kunstnere. 

Utstillingen følges av en katalog med nyskrevne tekster og kurateres av Ana María Bresciani.  

Magdalena Abakanowicz
27.oktober– 25. februar 2024 
På 1960- og 70-tallet skapte den polske kunstneren Magdalena Abakanowicz (1930-2017) banebrytende skulpturer av vevd fiber. De var myke, ikke harde; tvetydige og organiske; ruvende arbeider som hang ned fra taket. De ble kjent som Abakaner. Utstillingen gir en sjelden mulighet til å utforske dette ekstraordinære arbeidet. Gjennom flere av de viktigste Abakanene utforsker utstillingen den sentrale perioden i Abakanowicz praksis da hennes vevde former løsrev seg fra veggen og inn i tredimensjonale rom. Abakanowicz fikk stor innflytelse på norske tekstilkunstnere på 1960- og 1970- tallet, blant annet gjennom Henie Onstads omfattende presentasjon Magdalena Abakanowicz. Organiske Strukturer i 1977. 

Utstillingen er et samarbeid med Tate Modern og Fondation Toms Pauli ved Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne/Plateforme 10. Utstillingen følges av en katalog med nyskrevne tekster, og er kuratert av Ann Coxon, Mary Jane Jacob og Henie Onstads Caroline Ugelstad. 

Unge fotografer på Henie Onstad Kunstsenter
9. juni – 10. september  
Unge fotografer er et årlig mentordrevet program utviklet av Henie Onstad. Programmet ble etablert i 2019, og Henie Onstad er stolte av å presentere arbeidene til det fjerde kullet med nøye utvalgte deltagere.     

Utstillingen kurateres av Susanne Østby Sæther.  

Flux! Merz! Pop! 
Ny montering fra 27. april  
Utstillingen er viet den tyske avantgarde-kunstneren Kurt Schwitters (1887-1948) og hans kollegaer og etterfølgere. Schwitters var en av de mest særpregede og allsidige kunstnerne i første halvdel av 1900-tallet. De kunstneriske taktikkene og strategiene han utviklet har hatt stor påvirkning på senere generasjoner i avantgarde-tradisjonen, og de er ikke minst viktige for Henie Onstads tverrkunstneriske profil og arbeid med avantgarden i kunsthistorien. Utstillingen viser Sparebankstiftelsen DNBs samling av Kurt Schwitters og hans samtidige, sammen med materiale fra Henie Onstad-samlingen, inkludert Ken Friedman Fluxus collection, og Fluxus arbeider i Henie Onstad-samlingen, og det store avantgarde-arkivet og studiesamlingen Jean Brown Personal Papers, bygget opp av den amerikanske bibliotekaren og samleren Jean Brown (1911-1994). 

Utstillingen kurateres av Caroline Ugelstad. 

Musikkprogrammet i 2023 

Musikkåret 2023 på Henie Onstad byr på en rekke urfremføringer. Blant dem er et audiovisuelt bestillingsverk til den andre utgaven av Henie Onstads triennale for fotografi og nye medier New Visions med den georgiske komponisten Mariam Gviniashvili og prosjektet Frå form til famling av koreograf Solveig Styve Holte, der senteret fylles med dans, musikk og performance gjennom fire dager i november.   

Et annet høydepunkt er den amerikanske komponisten, eksperimentelle rockemusikeren og soniske oppdageren Tyondai Braxton som gjør en sjelden opptreden på kunstsenteret i mars. 

Musikk-, dans og performanceprogrammet er kuratert av Svein Terje Torvik. 

Tyondai Braxton
18. mars   

Mariam Gviniashvili
16. april
 

Solveig Styve Holte: Frå form til famling
2.–5. november 

Følg med på hok.no for flere konsertslipp og fullt program.