Advertisement

Mens uerfarne kvinner i politikken er ærligere enn menn, utjevner forskjellen seg når kvinner får politisk erfaring, viser en prisvinnende artikkel om politikere i India.

Av: Eilif Guldvog Hartvedt

– Mange politiske tiltak mot korrupsjon har sett på det som en løsning i seg selv å få inn flere kvinner i anti-korrupsjonsarbeidet. Vår studie viser at der korrupsjon er et problem, vil kvinner også bli korrupte når de får politisk erfaring.

Det sier Francesca Refsum Jensenius som nylig mottok Fulbrights Artikkelpris for 2023. Jensenius er professor ved statsvitenskap på Universitetet i Oslo og en av forskerne bak artikkelen «Time in Office and the Changing Gender Gap in Dishonesty: Evidence from Local Politics in India» som ble publisert i det internasjonale tidsskriftet America Journal of Political Science i september 2022.

Jensenius og kolleger har intervjuet over 400 aktive politikere fra Vest-Bengal i India. Halvparten gikk inn i sin første periode som folkevalgte, mens den andre halvparten hadde tidligere politisk erfaring. Det var om lag 100 kvinner og menn fra hver kategori. Slik kunne de måle forskjeller i adferd blant kvinner og menn med og uten politisk erfaring.

– Dette er blant forskningsprosjektene med størst datagrunnlag fra faktisk aktive politikere i verden, sier hun.

Hva er en god politiker?

Den prisvinnende artikkelen er del av et større forskningsprosjekt hvor forskerne ønsker å studere hva som utgjør en god politiker.

– I statsvitenskap snakker man ofte om hvem som velger å gå til politikken, hvilke partier de representerer, om de er kvinner eller minoriteter og så videre. Men man har fokusert lite på hva som tilsier om de er flinke i jobben sin eller ikke.

Jensenius forklarer at poenget er å finne tallgrunnlag som åpner opp for en ny måte å tenke om politikeres arbeidsoppgaver på. Derfor har det også vært så viktig at de faktisk har jobbet tett på aktive politikere.

Foreløpig deler de politikernes ferdigheter i tre hoveddimensjoner, sier hun. Den første dimensjonen er intelligens. Den andre er selvtillit og motivasjon for å gjøre en god jobb. Og den tredje er om de er ærlige og redelige.

– Du kan tenke deg at du har en veldig intelligent politiker, men som bare vil bruke intelligensen til å stjele penger eller tilegne seg egne fordeler. Eller kanskje har du en som har veldig lyst til å gjøre noe viktig og bra, men som ikke har selvtilliten eller evnene til å gjennomføre.

– Det vi prøver å problematisere er rett og slett ulike kvaliteter ved politikere, sier Jensenius.

Den prisvinnende artikkelen undersøker den siste dimensjonen, nemlig kjønnsforskjeller i ærlighet og hang til korrupt adferd.

Les hele saken i Kildens uavhengige nyhetsmagsin