Advertisement

Mobiltelefonen er en fremtredende årsak til uoppmerksomme sjåfører. Trygg Trafikk og Volvo Cars oppfordrer bilistene til å bruke bilmodus på telefonen.

Så langt i år er det mer enn 50 omkomne i trafikken, og juni, juli og august er historisk sett årets verste måneder for dødsulykker. Samtidig har prisøkningene fått mange nordmenn til å si de vil droppe sommerferien og bli hjemme i år, som kan føre til mer trafikk på veiene. 

Uoppmerksomhet, særlig knyttet til bruk av mobiltelefon, er en medvirkende faktor til trafikkulykker. I en undersøkelse fra Volvo Cars og Trygg Trafikk svarte 1 av 3 sjåfører (36%) at de har opplevd å bli distrahert av mobiltelefonen mens de kjører bil. Samtidig svarte like mange (35%) at de selv har brukt håndholdt mobiltelefon mens de kjører*. 

– Det er tydelig at mange sjåfører ikke forstår hvor stor risiko mobiltelefonen utgjør. Du setter både deg selv og andre i fare ved å la telefonen distrahere deg når du kjører, sier Cecilie Bryner, kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk. 

Flymodus for bil 

Trygg Trafikk og Volvo Cars ønsker at flere sjåfører benytter seg av en funksjon der man effektivt kan skru av varsler på telefonen under kjøring. Funksjonen minner om flymodus, som mange er vant til fra flyreiser, men i motsetning til flymodus, trenger man ikke å aktivere funksjonen hver gang man kjører. Har man aktivert den én gang, kan telefonen automatisk slå på funksjonen hver gang man kjører bil.  «Bilmodus»-funksjonen har ulike navn avhengig av telefonens operativsystem. På Apple-telefoner heter den “Bilkjøring”, mens den heter “Kjøremodus” på Android-telefoner.  

– Når bilmodus er aktivert, vil telefonen bli mindre distraherende, og det blir lettere å konsentrere seg om hva som skjer på veien, sier Erik Trosby, marked- og kommunikasjonssjef i Volvo Cars.  

Kun 15% av sjåfører har satt telefonen sin i bilmodus mens de har kjørt bil, viser en annen undersøkelse** fra Volvo Cars og Trygg Trafikk. Dette tallet er for lavt, mener Trosby. 

– Denne teknologien fungerer godt, men alt for få vet om den eller bruker den. Det ønsker vi å gjøre noe med denne sommeren, sier han.  

* Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 8.-14. mars 2023 gjennomført til sammen 1051 CAWI-intervjuer med personer i alderen 18+ år som kjører bil. 

**Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 22-26. mars 2023 gjennomført til sammen 1015 CAWI-intervjuer med personer i alderen 18+ år.