Advertisement

Varmt vær og uvanlig lite regn de siste ukene har ført til markvannstørke – også kalt landbrukstørke – i store deler av Sør- og Østlandet. NVE oppfordrer til å vise aktsomhet når man bruker vann fra elver til å vanne jorder, slik at vanning ikke går ut over livet i og rundt vassdragene.

Fravær av regn, og stor fordamping som følge av høye temperaturer, har ført til markvannstørke i store deler av lavlandet på Sør- og Østlandet.

Jordbruk og vanningsrestriksjoner

Som følge av mangel på regn og påfølgende markvannstørke trenger bønder å vanne jordene sine. Det er viktig å vise aktsomhet og unngå bruk av vann som bidrar til tørrlegging. NVE har mottatt flere bekymringsmeldinger om at mindre vassdrag i kystnære områder i Sør-Norge er tørrlagte fordi man har brukt vann til å vanne jorder.

– Vi oppfordrer alle som tar ut vann fra et vassdrag, til å opptre aktsomt. Dette gjelder særlig vanning i forbindelse med jordbruk. Ved knapphetssituasjon, er det statsforvalteren som har ansvar for fordelingen av vann, sier seksjonssjef Gry Berg.

Ved bruk av vann fra vassdrag må det tas hensyn til livet i vannet, og andre som har behov for vannuttak lenger nede i vassdraget. Tørke og lav vannføring kan skape problemer for fisk og annet dyre- og planteliv.

Mai var tørrere enn normalt

Ifølge Meteorologisk institutt falt det 60% mindre nedbør enn normalt på Østlandet i mai. Juni ser også ut til å bli tørrere enn normalen for både Østlandet og Sørlandet.

– Det er lite vann i de små elvene i lavlandet. Det er foreløpig ikke grunnvannsmangel, men vannstanden er stedvis rask synkende og svært lav, sier Berg.

Selv om grunnvannstanden er raskt synkende flere steder i lavlandet, er det fortsatt betydelig vannreserver både i grunnen, i de store elvene og innsjøene i lavlandet på Sør- og Østlandet. Det er stort sett normal vannføring i de store elvene og normal vannstand i vannmagasinene i disse områdene.

Fremdeles mye snø igjen i fjellet

Fyllingsgraden i vannmagasinene i Øst- og Sørvest-Norge ligger nå på normalt nivå for årstiden. På grunn av den pågående snøsmeltingen i fjellet øker fortsatt fyllingsgraden i vannmagasinene som brukes til kraftproduksjon.

– Før snøsmeltingen startet for alvor lå det i år mye mer snø enn normalt i nedbørfeltene til vannkraftverkene i Sør-Norge. Det er fortsatt en del snø som skal smelte i høyfjellet, og som kan gi mye vann til vannmagasinene og de store elvene de nærmeste ukene, sier Berg.