Advertisement

Norled har inngått en avtale med Ruter om elektrifisering av hurtigbåtene i Oslofjorden. Hurtigbåtene vil ta i bruk en helt ny batteribytterobot som sørger for at dagens rutefart opprettholdes. Elektrifiseringen vil kutte CO2-utslipp med 2600 tonn per år.

  • Vi er utrolig glade for å samarbeide med Ruter om å gjøre hurtigbåtene utslippsfrie. Med den nye batteribytteteknologien kan vi raskt få eksisterende hurtigbåter over på elektrisk drift. Vi har tidligere samarbeidet med Ruter om elektrifiseringen av Nesodden-ferjene. Nå gjør vi det samme for hurtigbåtene, sier administrerende direktør i Norled, Heidi Wolden.

Dagens hurtigbåter som går på fossilt drivstoff, skal bygges om til nullutslippsbåter. Dette gjør vi ved å installere en ny løsning for batteribytte i fartøyene. Ved å bytte batteri i stedet for å ha permanente batteri får fartøyene lettere vekt og kan dermed kjøre lengre ruter og i dagens hastighet.

Hurtigbåtene MS «Baronen» og MS «Baronessen» som i dag går i rute i Oslofjorden skal bygges om til nullutslippsbåter hos veftet Brødrene Aa i Hyen og være klare til oppstart sommeren 2024.

Hurtigbåtene vil bytte batteri ved å kobles til en batteribytterobot som utvikles av Norled, SEAM og Aarbakke. Batteribytteroboten har fått navnet SHIFTR. Produksjonen av roboten er i full gang hos Aarbakke på Jæren. Montering av roboten og testkjøring av roboten starter i slutten av 2022.

– Dette er et viktig skritt for å gjøre kollektivtransport på fjorden utslippsfri. I tillegg er det et innovasjonsprosjekt der vi vil være første ute med en slik løsning, sier Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune.

  • Dette er et viktig tiltak for at Ruter kan nå sine miljømål om å være utslippsfrie i 2028, sier Snorre Lægran, plandirektør i Ruter.