Advertisement

En fersk undersøkelse viser at det er flere i Oslo og Viken enn i resten av Norge som ønsker å gjøre endringer i enten treningsvanene eller i kostholdet, forteller ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen i Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG).

En fersk omnibusundersøkelse, gjennomført av Respons Analyse på bestilling fra Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG), viser at 76 % av de som bor i Viken og Oslo ville gjøre endringer som å spise sunnere og trene mer før sommeren. I resten av landet var det 69% som sa at de ville gjøre det samme. 

–  En stor andel av befolkningen har overvekt eller fedme, det er store helsemessige gevinster ved å gå ned i vekt. Da reduserer du risikoen for en rekke livsstilssykdommer, sier ernæringsrådgiveren som visert til tall fra FHI som viser at det er flere nordmenn som har overvekt eller fedme enn det er normalvektige (77% blant menn og 58 % blant kvinner)(2).  

Lavest andel med overvekt og fedme i Oslo

Den nasjonale folkeundersøkelsen viser at det er store geografiske forskjeller, der man finner størst andel av befolkningen med overvekt og fedme i Nordland, Troms og Finnmark og lavest i Oslo (3). 64 % har overvekt og fedme i Nordland, mot 45 % i Oslo. Andel voksne med overvekt og fedme har økt de siste 50 årene. På 1960 tallet var det kun 5 % av menn og 7 % av kvinner som var overvektige. Fra rundt 1980 økte gjennomsnittsvekten både hos kvinner og menn (2).  

Bekymringsverdig trend 

Bogstrand Sagen mener trenden er uheldig for folkehelsen.  

–  Det er mange samfunnsfaktorer som påvirker befolkningens helse, det er viktig at det tilrettelegges for at vi skal kunne ta gode valg. Målet må være god helse for alle.

– Et godt råd er å ikke gjøre det for komplisert, vi bør heller tenke mer på hva vi bør spise mer av fremfor hva vi bør spise mindre av. Spis minst 500 gram frukt og grønnsaker hver dag, da blir det mindre plass til mer energitett mat. Halvparten grønt på tallerken er en god huskeregel. Det finnes så mye god og sunn mat man kan lage uten at det skal gå på bekostning av «kosen», men likevel ivaretar helsen vår, avslutter hun. 

  1. Landsrepresentativ omnibusundersøkelse gjennomført i felt av Respons analyse på oppdrag fra Opplysningskontoret for frukt og grønt, våren 2023. 
  2. FHI: Folkehelserapporten, “Overvekt og fedme i Noreg” 
  3. Resultater fra den nasjonale folkehelseundersøkelsen 2020.