Advertisement

Boligminister Sigbjørn Gjelsvik lover tettere oppfølging av boforhold etter at han har mottatt Frelsesarmeens boligmelding. 

– Det er et utrolig viktig arbeid Frelsesarmeen gjør generelt knyttet til de aller mest sårbare i det norske samfunnet. De som trenger en hånd å holde i og hjelp med noen grunnleggende ting i livet. En av de mest grunnleggende tingene er å ha et trygt sted å bo. Vi må sørge for at alle har det, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) som har ansvaret for landets boligpolitikk. 

Han fikk nylig overlevert Frelsesarmeens boligmelding som avdekker at mange bor uverdig og også ulovlig rundt omkring i Norge. Frelsesarmeen har vært i kontakt med barnefamilier, eldre og rusavhengige som bor helseskadelig og heller ikke får oppfølgingen de trenger. Rapporten «Å bo verdig» er basert på stemmene fra de Frelsesarmeen møter og deres ansatte ute i felt. Den inneholder de mest prekære utfordringene organisasjonen ser i dagens boligsosiale arbeid. Les mer her. 

– Den jobben Frelsesarmeen gjør nå med å dokumentere historier, opplevelser og det man har sett og hørt er viktig for det arbeidet vi skal gjøre, sier Gjelsvik. 

– Hva tenker du om at du er boligminister i et land hvor folk bor uverdig og ulovlig? 

– Jeg tenker at det viser at vi fortsatt har et viktig arbeid å gjøre. Vi har tydelige regler i samfunnet om at ulovligheter skal følges opp, også vet vi dessverre at det finnes for mange historier om at folk bor i helt uverdige og av og til farlige omgivelser. Vi må sørge for at det blir tatt tak i, at vi har gode systemer og at kommuner tar sitt ansvar. Vi som sitter nasjonalt må også se hva vi kan bidra med, for å gjøre situasjonen bedre for de som har aller mest behov for å blir sett av samfunnet, sier ministeren.

– Kommunene har tilsynsansvar 

– Vi har tilsynsordninger på veldig mange områder i Norge, hvorfor ikke på bolig – slik at man blant annet får sikret en minimumsstandard på utleieboliger?  

– Kommunene har et tilsynsansvar, men vi må gå gjennom å se hvordan det fungerer og hva vi kan gjøre bedre. Så lenge det er folk i Norge som opplever å leve under uverdige og tidvis ulovlige boforhold, som er farlig for seg selv og sine omgivelser, så må vi finne en måte å ta tak i det på. Sånn kan vi ikke ha det, sier Gjelsvik. 

– Det er vanlig å love ting i en valgkamp, hva kan du love konkret på dette feltet? 

– Frelsesarmeen har gjort en kjempeviktig og god jobb og jeg tror Frelsesarmeen som lever så tett på mange av de som sliter mest, får enda mer innsikt i en del ting som kommunene kanskje ikke har den samme informasjonen om. Vi må i samarbeid med kommunene ta tak så vi kan sikre at folk har trygge og gode boforhold, gjentar Gjelsvik.

Assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen, Elin Herikstad, mener dårlig boligpoltikk kan føre til langvarig fattigdom. 

– Dårlig boligpolitikk er grunnen til at veldig mange låses inne i en spiral av fattigdom som de aldri kommer seg ut av, sier assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen, Elin Herikstad.