Advertisement

Nordmenns økonomiske problemer fortsetter å vokse. Det merker inkassoselskapet Kredinor i økt mengde oppdrag. Nå lanserer de en økonomisk rådgivningstjeneste for ansatte i norske bedrifter, og oppfordrer arbeidsgivere til å ta ansattes økonomiske helse på alvor.  

– Vi skal hjelpe til med at folk kan gjøre opp for seg så rimelig og raskt som mulig. Det høres kanskje ut som en selvfølge, men det er dessverre ikke slik inkassobransjen har operert frem til nå. Det bør ikke lenger gå bedre for oss, jo verre det går for kundene, sier Klaus-Anders Nysteen, administrerende direktør i Kredinor.  

Kredinor er et av Norges største inkassoselskaper, og tar nå inkassobransjen et skritt videre med lansering av Kan, som er en økonomisk rådgivningstjeneste. Her får man en fullstendig oversikt over all utestående gjeld og hjelp til å komme seg ut av økonomiske problemer. 

– Vi ser at nordmenns økonomiske problemer fortsetter å vokse, og er bekymret for situasjonen fremover. Antall inkassosaker har økt med 12 prosent i første halvdel av året sammenliknet med samme periode i fjor. Våre tall viser også at mellom fem og ti prosent av norske arbeidstakere er på tvungent lønnstrekk, som vil si at gjeld trekkes direkte fra lønnen før den utbetales. Dette er ikke bare et problem for den enkelte, men det er både et samfunnsproblem og en utfordring for arbeidsgivere, sier Nysteen.      

En fersk undersøkelse fra SIFO viser at åtte av ti av de som er mest bekymret for økonomien mener det går ut over den fysiske helsen og nesten ni av ti mener den påvirker dem psykisk. 

– Den økonomiske helsen til de ansatte påvirker også helsen til bedriften. Hvis du har problemer med å betale gjelden din, kan det føre til stress og lite søvn, som i andre rekke kan føre til lavere presentasjonsevne på jobb. Dette er noe arbeidsgivere bør være opptatt av, sier Solveig Bratli Skjerven, daglig leder for Kan.  Sammen med Nysteen lanserer hun tjenesten under Arendalsuka. 

At arbeidstakere sliter, har direkte påvirkning for arbeidsgivere. Ansatte som opplever økonomisk stress, er 20 prosent mindre effektive på jobb. I tillegg har ansatte med økonomiske vansker 75 prosent mer korttidsfravær. Rådgivningstjenesten Kan tilbys derfor som ansattgode gjennom arbeidsgivere.

Bratli Skjerven mener det er på tide at økonomisk helse får samme oppmerksomhet som psykisk og fysisk helse.  

– Mange blir sittende med de økonomiske problemene sine for seg selv fordi de skammer seg over å ikke ha kontroll over egen økonomi. Men det er krevende når du alene skal håndtere ulike aktører som bombarderer og forfølger deg i ulike kanaler. Vi skal være en hånd å holde i, og sammen kan vi ordne opp i dette, sier Bratli Skjerven.   

Om Kan  

Kan er en økonomisk rådgivningstjeneste som arbeidsgiver kan tilby som et ansattgode. Her får man totaloversikt over økonomien, personlig rådgivning av erfarne eksperter og konkrete tiltak tilpasset egen situasjon, for eksempel optimere nedbetaling av gjeld, refinansiere lån og konsolidere gjeld.