Advertisement

Hundrevis av frivillige over store deler av Sør-Norge står klare til innsats i forbindelse med ekstremværet Hans. – Frivillige redningsgrupper har mobilisert over store deler av Sør-Norge, og står klare til innsats hvis det skulle være behov, sier nasjonal beredskapsleder i Norsk Folkehjelp Eileen Suzann Tennebø Bové.

 Det er særlig forhøyet beredskap i politidistriktene Oslo, Øst, Innlandet, Trøndelag, Møre og Romsdal.  

– De frivillige redningsgruppene kan bistå med kunnskap og utstyr for å støtte de offentlige ressursene.

De er forberedt på varierte oppgaver, som å bistå med evakueringer, innsats med bereskapsambulanser, tilsyn og ivaretakelse av evakuerte, i tillegg til droner for søk og oversiktsbilder, sier Bové.

– Akkurat nå står flere hundre frivillige klare til å rykke ut på kort varsel hvis alarmen går. Mange steder i landet er frivilligheten avgjørende for en god lokal beredskap i slike situasjoner, sier Bové.

For litt over en uke siden rykket frivillige redningsmannskaper ut for å bistå etter jordraset i Vistdalen i Møre og Romsdal. De bidro med opprettelse og drift av et senter for de som ble evakuert som følge av hendelsen.

– Ekstremvær og naturkatastrofer er noe vi har erfaring med, og som vi dessverre er forberedt på at vil komme stadig oftere som følge av klimaendringene, sier Bové.

For mer informasjon, ta kontalt med nasjonal beredskapsleder Eileen Suzann Tennebø Bové på telefon: 90208454