Advertisement

I år er det kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge. Valgdagen er mandag 11. september, men fra 10. august, frem til og med 8. september kan man forhåndsstemme.

I forhåndsstemmeperioden kan velgerne stemme i hvilken som helst kommune i landet. Ønsker man å stemme på selve valgdagen 11. september, må man derimot stemme i den kommunen man har stemmerett i. 

På valglokaler.no finner man en oversikt over alle valglokalene i landet. Der finnes også åpningstider til valglokalene for både forhåndsstemmeperioden og valgdagen. Det er om lag 1200 valglokaler å velge i under forhåndsstemmeperioden og hele 1879 på selve valgdagen. I tillegg tar mange kommuner imot forhåndsstemmer på blant annet helse- og omsorgsinstitusjoner, i fengsler, på militærforlegninger, og utdanningsinstitusjoner.

Digitale valgkort
De aller fleste har mottatt et digitalt valgkort, men om lag 300 000 velgere har i år fått tilsendt valgkortet på papir.Valgkortet er et synlig bevis på at man har stemmerett. Det inneholder i tillegg informasjon om hvilken kommune man har stemmerett i, samt hvor, når og hvordan man kan stemme.  

De som mottar valgkortet digitalt, finner det i Digipost, E-boks, eller Altinn, avhengig av hvilken digital postkasse man har valgt. 

Det er ikke nødvendig å ha med valgkortet for å avlegge stemme. I valglokalene trenger man kun gyldig legitimasjon med bilde. 

Valgdagen
Selve valgdagen er 11. september. Noen kommuner har to valgdager, her kan velgerne også stemme søndag 10. september.

På valgdagen(e) må alle stemme i den kommunen de har stemmerett, det vil si den kommunen man var registrert som bosatt i per 30. juni 2023. I valgkortet står det hvilken kommune velgeren har stemmerett i. 


Godt valg!