Advertisement

Om Dissimilis – 40 år i lydbildet

«Dans din drøm, drøm din dans, svev av sted. – Drømmen kan bli sann.» (Jenny 2008).

40 år! 40 år med musikk, dans og forestillinger. 40 år med samhold, fokus, mestring, tårer og latterbrøl. 40 år med drømmer.

Når Dissimilis nå inntar operahuset for tredje gang, er det for å hylle selve livet – fra de små øyeblikkene til de store begivenhetene, nedturer og oppturer, fra begynnelse til slutt. Publikum blir med på en musikalsk og visuell reise, der vi mimrer over det som har vært, og ser frem mot det som skal komme. 40 har gått siden Kai Zahl grunnla Dissimilis i 1982. Det var ingen som da kunne ane rekkevidden av det som ble satt i gang: Ideen som sprang ut av sønnen Børges musikalske drøm, skulle vokse seg langt utover våre landegrenser og skape tilhørighet, verdighet og livskvalitet til tusenvis av mennesker over hele verden.

Dissimilis arbeider for å skape livskvalitet for mennesker med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser, gjennom å tilby kulturaktiviteter som gir positive opplevelser, mestring og anerkjennelse. Det er dessverre fremdeles slik at vi møter fordommer der ute. Det eksisterer fortsatt barrierer som hindrer like muligheter for deltakelse.

Ved å skape muligheter, tilrettelegge og inkludere tar Dissimilis målgruppen på alvor, alltid med utgangspunkt i den enkeltes ressurser og styrker. Dette er på mange måter et grensesprengende arbeid, har bidratt til å utvide mangfoldsbegrepet og bryte ned fordommer. Å se muligheter der andre ser begrensninger, å se mennesker der andre ser diagnoser, å flytte lista for hva som er mulig bidrar til økt kunstnerisk mangfold!

Det handler om å tenke det – å ville det – å tørre det – og å gjøre det!