Advertisement

Fra og med 1. august 2023 overføres lufthavnoperatøransvaret ved Andøya lufthavn fra Luftforsvaret til Avinor. Dette skjer etter avtale mellom Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet.

Bakgrunnen for at Avinor overtar lufthavnoperatøransvaret, går tilbake til Stortingets behandling av Langtidsplanen for Forsvaret i november 2016, der det ble besluttet at Andøya flystasjon skulle utfases, og at Forsvarets overvåkningsfly skulle ha base ved Evenes. Avinor fikk i oppdrag fra Samferdselsdepartementet i oktober 2022, å starte arbeidet med å overta driftsansvaret for Andøya lufthavn, Andenes.

– Etter en prosess mellom vår eier, Samferdselsdepartementet, og med Forsvarsdepartementet, står Avinor klar til å overta lufthavnoperatøransvaret ved Andøya lufthavn fra i dag, 1. august, sier Anders Kirsebom, konserndirektør for Divisjon Regional Lufthavner i Avinor.

Inntil videre er det fortsatt Forsvaret som eier Andøya lufthavn. Som en del av den inngåtte driftsavtalen vil Avinor kjøpe tjenester fra Luftforsvaret i en overgangsperiode.

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen – og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 2.800 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og kommersiell virksomhet på flyplassene.

– Avinors offentlige journal